Co mne zaujalo

Stránky o tom co mne právě zaujalo.

Z diskuze...

Zaujalo mne

Průměrná hrubá měsíční mzda

21692 korun - taková byla loňská průměrná hrubá měsíční mzda.

Oproti roku 2006 se tak zvýšila o 1485 korun, oznámil to Český statistický úřad. V meziročním srovnání to představuje růst o 7,3 procenta.

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálná mzda vzrostla o 4,4 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 1525 Kč (7,5 %) na 21853 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,6 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1333 Kč (6,7 %) na 21117 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,8 %. Růst reálných mezd ve 4. čtvrtletí 2007 se tak stal jedním z nejnižších za několik posledních let.

V této souvislosti je vhodné si připomenout, o čem průměrná hrubá měsíční mzda vypovídá. Jedná se o podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc, a to bez ohledu na to, je-li tímto zaměstnancem např. osoba s vysokoškolským vzděláním a odpovědností za fungování celé firmy nebo osoba pracující v téže firmě např. v dělnické profesi. Z tohoto pohledu tedy nevypovídá o tom, jakou výplatu dostane konkrétní zaměstnanec. Rovněž důležité je uvědomit si, že zaměstnanci je vyplácena mzda čistá, zatímco hrubá mzda je taková, ze které jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu. Ať již průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosahuje jakékoli úrovně, je nutno mít na zřeteli, že výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

A na závěr informace, že po celý rok 2007 minimální mzda činila 8000 Kč, v 1. pololetí 2006 činila 7570 Kč a ve 2. pololetí 7955 Kč.

http://www.czso.cz/

 

Žádné komentáře
 
... a to je konec.